E-pakalpojumi

Aktualitātes

Izpildu lietu reģistrs (ILR) ir valsts informācijas sistēma zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kurā ir iespējams reģistrēt visas izpildu lietas Latvijā un ar tām saistīto korespondenci, datus par izpildes gaitu un iznākumu, kā arī vest depozītu summu uzskaites grāmatu elektroniski.

Lai optimizētu un paātrinātu izpildes gaitu un nodrošinātu elektronisku informācijas apmaiņu ar citām iestādēm, Izpildu lietu reģistrs šobrīd ir saslēgts ar šādām informācijas sistēmām un reģistriem - Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistru, Valsts ieņēmumu dienesta reģistru, Uzņēmumu reģistru un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.

Izpildu lietu reģistrs (ILR) ir valsts informācijas sistēma zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kurā ir iespējams reģistrēt visas izpildu lietas Latvijā un ar tām saistīto korespondenci, datus par izpildes gaitu un iznākumu, kā arī vest depozītu summu uzskaites grāmatu elektroniski. Lai optimizētu un paātrinātu izpildes gaitu un nodrošinātu elektronisku informācijas apmaiņu ar citām iestādēm, Izpildu lietu reģistrs šobrīd ir saslēgts ar šādām informācijas sistēmām un reģistriem - Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistru, Valsts ieņēmumu dienesta reģistru, Uzņēmumu reģistru un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.